Home

Home

Evenwicht is een politieke partij, in het midden, met zeven uitgangspunten. Deze zijn:
Tolerantie,
Transparantie,
Vrijheid,
Ondernemerschap,
Solidariteit,
Democratisering,
Intentie.
We combineren de oude tegenstelling tussen links en rechts. We zijn duidelijk liberaal op de markten. Ondernemerschap is de basis van alles wat we voor elkaar doen. Tegelíjkertijd zijn we óók sociaal: de overheid verzorgt onderwijs en sociale zekerheid ruimhartig.

Lid worden

Het midden MOET realistischer. Dat doet Evenwicht. We zijn de gele partij. Omdat rood links is, en blauw rechts. Wij zijn het gele midden.
De QR-code is discriminerend. De medische wetenschap die de QR-code onderbouwt is een-disciplinair, en eenzijdig. Daarnaast is het een risico-inschatting op basis van een model; dit is wetenschappelijk gezien een grijs gebied. De politieke keuze om het virus op deze manier in te dammen is onrealistisch. Aanpassing aan het virus, en acceptatie van risico’s in het leven, zou van alle tijd moeten zijn, ook van deze moderne tijd.
We zijn voor realistische aanpassing aan groen. De groene utopie om klimaat en natuur eeuwig te conserveren vinden we conservatief. Klimaat en natuur veranderen altijd. Gelukkig kan de mens het klimaat niet naar zijn hand zetten. Help elkaar om aan te passen.
We zijn voor economische en technische vooruitgang. 
Evenwicht, de gele partij, is open voor iedereen. We accepteren bestaande diversiteit en koeseren die.
We staan open voor arbeidsmigratie.
We zijn tegen misbruik van de asielprocedure door niet politieke vluchtelingen. We willen opvang in de regio, en een klein quotum politieke vluchtelingen opnemen. Daarbij willen we als voorwaarde stellen dat politieke vluchtelingen politiek actief blijven voor hun thuisland. Vluchtelingen in Europa zouden gezamenlijk moeten optrekken om rode, gele en blauwe partijvorming te kopiëren naar landen waar geen vrede is. Rood/geel/blauw is de basis voor democratie en het begin van Vrede. Europa moet migranten die in het veilige Westen zijn, helpen deze handschoen op te pakken. Als dit niet lukt wordt Europa op de lange duur een onhoudbaar bastillion. 
We zijn voor een Europa dat economisch samenwerkt en handel en arbeidsmigratie bevordert. Bestaande internationale verdragen op gebied van corona, klimaat, natuur en asiel zijn te utopisch en belemmeren het Europese ideaal. De staten krijgen totalitaire trekken, omdat Europa vanuit een-disciplinaire onevenwichtige wetenschappelijke modelmatige risico-inschattingen de economische ontwikkeling te veel stillegt. Evenwicht wil dit doorbreken. Ook Oost-Europese landen mogen op hun eigen tempo divers worden; diversiteit opleggen werkt averechts. 
Dus kortom:
Liberaal én sociaal. 
Realistische aanpassing aan virussen. 
Realistische aanpassing op groen (klimaat en stikstof).
Realistisch op migratie, weinig politieke vluchtelingen toelaten met als voorwaarde: politiek actief blijven voor thuisland.
Een Europa dat economische samenwerking koestert.