Home

Home

Evenwicht is een nieuwe politieke partij, in het midden, met zeven uitgangspunten. Belangrijkste is dat we de oude tegenstelling tussen links (sociaal) en rechts (liberaal) combineren. We zijn duidelijk liberaal op de markten, en tegelíjkertijd moet er wel een grote overheid zijn die sociale algemene belangen (onderwijs en sociale zekerheid) goed neerzet. Geen betutteling op marken dus, leve het MKB, maar wel voor elkaar zorgen als je van die steiger bent gevallen (fysieke pech) en ook bij sociale pech.

Lid worden

Een nieuwe midden partij? Waarom geen D66? Omdat je daar geen tweede MKB’er kan vinden. Het is extreem ambtelijk, en het is geen goed idee om een land te besturen met ambtenaren. We willen echte mensen aan de macht, die de werkvloer kennen.
Waarom dan geen CDA? Omdat nog maar 7% van de mensen in een kerk zit, je kunt dit land ook niet besturen vanuit de kerk. Met alle respect voor onze dierbare collega, het CDA, maar het is gewoon niet open genoeg meer voor deze tijd.

De kiezer trekt vanuit het midden naar de flanken. Vind je het gek?? Het midden MOET beter, met een duidelijke visie wanneer thema’s liberaal opgelost moeten worden (namelijk op de markten), en wanneer sociaal (namelijk bij algemeen belang en sociale zekerheid). Voilà, Evenwicht. We zijn de gele partij. Omdat rood links is, en blauw rechts. Wij zijn het gele midden. Het is goed om, net als in het Europees parlement, deze drie stromingen, rood, geel en blauw, te onderscheiden in het politieke debat, omdat het een belangrijke maatschappelijke tegenstelling is.
De nieuwe tegenstelling, rondom migratie, over een open of een gesloten samenleving, heeft een rode variant (PVV) en een blauwe variant (FvD). Ik hoop dat het gele midden zich nooit verlaagt tot dit verhulde racisme. Evenwicht, de gele partij, is open voor iedereen. Daarbij merken we op dat we gezamenlijk moeten optrekken om rode, gele en blauwe partijvorming te kopiëren naar landen waar geen vrede is. Rood/geel/blauw is de basis voor democratie en het begin van Vrede. Waar dictaturen bloeien ten kosten van mensenrechten, zouden rode, gele en blauwe partijen moeten opstaan. Evenwicht wil migranten die in het veilige Westen zijn, helpen en bemoedigen deze handschoen op te pakken voor landen die ze hebben gekend als hun thuis. Migranten die dit willen, kunnen zich melden bij Evenwicht, ook voor rode of blauwe partijvorming. Samen maken we er een mooi project van.
De andere nieuwe tegenstelling, over klimaat, heeft ons gele hesjes opgeleverd. Evenwicht, de gele partij, was er eerder dan de gele hesjes! Evenwicht zoekt ook de groene nuance. Klimaatneutraal is mooi, maar voorlopig een onbetaalbare utopie. Het klimaat verandert, en daar zullen we aan moeten wennen. Zelfs als is Europa morgen klimaatneutraal (wat miljarden en miljarden zou kosten), dan lachen de Chinezen en de Afrikanen ons toe. Het klimaat verandert. Laten we onze bodem op orde brengen, zodat de landbouw klimaatverandering aan kan. Dus dat betekent bemesten met voldoende organische stof. En laten we onze dijken versterken. Wat je ook denkt over klimaat, over de koolstofkringloop eigenlijk, je keert die kringloop niet zomaar terug. De mensheid zal zich altijd moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het klimaat is nog nooit niet veranderd. Ook al gaat het nu mogelijk sneller. De realiteit kun je niet omver blazen, de realiteit kan ons wel omver blazen. Maakbaarheid heeft zijn grenzen. Dat vindt Evenwicht.