Home

Evenwicht is een politieke partij, in het midden, met zeven uitgangspunten. Deze zijn:
Tolerantie,
Transparantie,
Vrijheid,
Ondernemerschap,
Solidariteit,
Democratisering,
Intentie.
We combineren de oude tegenstelling tussen links en rechts. We zijn duidelijk liberaal op de markten. Ondernemerschap is de basis van alles wat we voor elkaar doen. Tegelíjkertijd zijn we óók sociaal: de overheid verzorgt onderwijs en sociale zekerheid ruimhartig.

Lid worden

Het midden MOET realistischer. Dat doet Evenwicht. We zijn de gele partij. Omdat rood links is, en blauw rechts. Wij zijn het gele midden.

We zijn voor realisme in groene dossiers (stikstof, klimaat, corona). We lopen nooit blind achter modellen aan, zeker niet van het RIVM. Na iedere input van een model, moet een politieke belangenafweging gemaakt worden op basis van morele uitgangspunten. De groene utopie om natuur eeuwig te conserveren vinden we conservatief. De natuur verandert altijd. Gelukkig kan de mens de natuur niet naar zijn hand zetten. Het stikstofmodel Aerius is niet relevant voor instandhoudingsdoelstellingen van de natuur en zou uit het toetsingskader gehaald moeten worden voor vergunningverlening. Dit geldt ook voor het klimaat. Hoe ernstig ook de gevolgen, help elkaar om aan te passen aan het nieuwe klimaat. Verzachten is niet maakbaar, aanpassen wel.
We zijn voor economische en technische vooruitgang. 
Evenwicht, de gele partij, is open voor iedereen. We accepteren bestaande diversiteit en koesteren die.
We staan open voor arbeidsmigratie.
De QR-code is 
discriminerend. De medische wetenschap die de QR-code onderbouwt is een-disciplinair, en eenzijdig. Daarnaast is het een risico-inschatting op basis van een model; dit is wetenschappelijk gezien een grijs gebied. De politieke keuze om het virus op deze manier in te dammen is onrealistisch. Aanpassing aan het virus, en acceptatie van risico’s in het leven, zou van alle tijd moeten zijn, ook van deze moderne tijd.
We zijn tegen misbruik van de asielprocedure door niet politieke vluchtelingen. We willen opvang in de regio, en verder alleen politieke vluchtelingen opnemen die politiek actief blijven voor hun thuisland. Vluchtelingen in Europa zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor de politieke situatie in hun thuisland en gezamenlijk moeten optrekken om rode, gele en blauwe partijvorming te ontwikkelen in hun thuislanden. Hier hebben ze de vrijheid om dat te doen.  Rood/geel/blauw is de basis voor democratie en het begin van Vrede. Europa moet migranten die in het veilige Westen zijn, helpen deze handschoen op te pakken. Evenwicht wil helpen om oorlog te beslechten door te bouwen aan community’s onder de bevolking van het land in oorlog, dus niet met grootmachten. Als dit niet lukt wordt Europa op de lange duur een onhoudbaar bastillion. Vrede in Vrijheid is overal mogelijk.
We zijn voor een Europa dat economisch samenwerkt en handel en arbeidsmigratie bevordert. Bestaande internationale verdragen op gebied van corona, klimaat, natuur en asiel zijn te utopisch en belemmeren het Europese ideaal. De staten krijgen totalitaire trekken, omdat Europa vanuit een-disciplinaire onevenwichtige wetenschappelijke modelmatige risico-inschattingen de economische ontwikkeling te veel stillegt. Evenwicht wil dit doorbreken. Ook Oost-Europese landen mogen op hun eigen tempo divers worden; diversiteit opleggen werkt averechts. 
Dus kortom:
Liberaal én sociaal. Zakelijk met een hart. 
Realistische aanpassing op groen (stikstof en klimaat).
Realistische aanpassing aan virussen. 

Vóór arbeidsmigratie maar realistisch op politieke migratie: controleerbaar  politiek actief blijven voor het thuisland. Oppositie bouwen met community’s in het thuisland.
Een Europa dat economische samenwerking koestert.