Uitgangspunten

EVENWICHT is een open partij voor initiatiefrijk samenleven.

Uitgangspunten:

  1. Tolerantie: elkaar accepteren.
  2. Transparantie: eerlijk zijn naar elkaar
  3. Vrijheid: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.
  4. Solidariteit: verantwoordelijkheid nemen voor de ander.
  5. Democratisering: maximale zeggenschap over jezelf
  6. Ondernemerschap: de ander dienen door middel van de markt.
  7. Intentie: oprecht en eerlijk het goede voor hebben met elkaar.

In het westen speelde het christendom eeuwenlang een cruciale rol in het denken. Dit christendom was in de afgelopen 2000 jaar continu onderhevig aan invloeden van buitenaf. Het was geen vaststaande vorm, maar een religie die constant in beweging was. Zo werden verschillende Griekse wijsheden toegevoegd aan het mystiek denken binnen de Joods-Christelijke traditie.
Eeuwen later zorgde de Franse revolutie voor een cruciale verandering. In 1789 kwam er een scheiding tussen kerk en staat. De politiek ging verder zonder God. De wetenschap werd leidend. Maar we moeten ons blijven wapenen tegen dogma’s, ook al zijn ze wetenschappelijk. De zeven uitgangspunten van Evenwicht helpen daarbij. Met vrijheid en écht kritisch denken, met een open intentie, kunnen we gelukkig samenleven.

Wij geloven in een maatschappij die continu verandert. Veranderingen ten goede met elkaar formaliseren in nieuwe instituties of nieuwe omgangsregels ziet Evenwicht als het interessante spel van politiek.

Tegenwoordig werpt de kwantumfysica nieuw licht op de oude vragen over de aard van de werkelijkheid van Socrates, Plato en Aristoteles. We komen tot een omschrijving van de werkelijkheid, die wetenschappelijke nuchterheid combineert met oude Oosterse wijsheid. Alles is één geheel, ook wij zijn uiteindelijk opgebouwd uit stukjes informatie: kwantum fysisch gezien is het onderscheid tussen jou en mij niet mogelijk. Bovendien: intenties zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van de kwantum systemen die onze wereld vormen.

Vanuit deze eenheid kunnen we de ander alleen maar accepteren (Tolerantie) en moeten we verantwoording afleggen aan elkaar (Transparantie) over onze daden.
Daarbij nemen we verantwoordelijkheid (Vrijheid) voor onszelf én voor de ander (Solidariteit).
Maximale zeggenschap (Democratisering) en Ondernemerschap op een initiatiefrijke en vrije markt organiseert de samenwerking.
Een goede Intentie bij dit alles, creëert vrij en liefdevol samenleven.

Dit zijn de zeven uitgangspunten van Evenwicht.