Uitgangspunten

EVENWICHT is een open partij voor initiatiefrijk samenleven.

Uitgangspunten:

  1. Tolerantie: elkaar accepteren.
  2. Transparantie: eerlijk zijn naar elkaar
  3. Vrijheid: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.
  4. Solidariteit: verantwoordelijkheid nemen voor de ander.
  5. Democratisering: maximale zeggenschap over jezelf
  6. Ondernemerschap: de ander dienen door middel van de markt.
  7. Intentie: oprecht en eerlijk het goede voor hebben met elkaar.

Het Christendom is in de afgelopen 2000 jaar continu onderhevig aan invloeden van buitenaf. Het is geen vaststaande vorm, maar een religie die constant in beweging is. Zo werden verschillende Griekse wijsheden toegevoegd aan het mystiek denken binnen de Joods-Christelijke traditie. Eeuwen later zorgde de Franse revolutie voor een cruciale verandering in het Christendom. Voor 1789 had de kerk een centrale rol in het leven van burgers en ook de politiek kon niet functioneren zonder God en de kerk. Dankzij de Franse revolutie kwam er een scheiding tussen de kerk en staat.

Wij geloven ook niet in een vaststaande maatschappij, maar een maatschappij die continu verandert. In een veranderende maatschappij is het ten eerste van belang dat je zicht hebt op deze verandering. Daarna moet je vaststellen hoe deze verandering het beste opgevangen kan worden.

Tegenwoordig werpt de kwantumfysica nieuw licht op de oude vragen over de aard van de werkelijkheid van Socrates, Plato en Aristoteles. We komen tot een omschrijving van de werkelijkheid, die wetenschappelijke nuchterheid combineert met oude Oosterse wijsheid. Alles is één geheel, ook wij zijn uiteindelijk opgebouwd uit stukjes informatie: kwantum fysisch gezien is het onderscheid tussen jou en mij niet mogelijk. Bovendien: intenties zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van de kwantum systemen die onze wereld vormen.

Vanuit deze eenheid kunnen we de ander alleen maar accepteren (Tolerantie) en moeten we verantwoording afleggen aan elkaar (Transparantie) over onze daden.
Daarbij nemen we verantwoordelijkheid (Vrijheid) voor onszelf en kijken we naar elkaar om (Solidariteit).
Maximale zeggenschap (Democratisering) en Ondernemerschap op initiatiefrijke en vrije markt organiseert de samenwerking.
Een goede Intentie bij dit alles, creëert in vrijheid en liefdevol samenleven.